Infografik

 In

Çeşitli sonuç ve verilerin grafiksel olarak yorumlanarak özet rapor şeklinde sunulmasına verilen çalışmadır. Eticaret projelerinde kullanımı ise işlem yılı içerisinde edinilen başarıları göstermek, sektörün dinamiklerini ortaya çıkarmak, spesifik konularda özet detaylar göstermek için en güzel anlatımı sunmaktadırlar.