CMS (Content Management System)

 In

Blog içeriklerinin yayınlandığı ve kolay bir şekilde paylaşıldığı yönetimi kolay olan sistemlere verilen adlandırmadır. WordPress, içerik yönetim sistemlerine en güzel örnektir.