Eticaret Yazılımı Nasıl Seçilir?

eticaret_platformu_600x2196

E-ticaret projelerinin işlevselliği ve güvenliği açısından kritik önem derecesine sahip olduğu kabul edilen temel hizmetlerden biri altyapı platformlarıdır.

Kapsamı son derece geniş olan bu platformlar, kendi içerisinde çeşitli uygulamalardan oluşmaktadır.

Bu infografiğin amacı, altyapı platformları hakkında genel bilgiler sunmaktır. Bu amaçla, öncelikle altyapı platformlarının türleri ve genel özellikleri kısaca belirtilmiş, seçim aşamasında kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.

E-Ticaret sisteminin temelini oluşturan altyapı platformları projenin gidişatını yönlendiren önemli bir etkendir. Hız, stabilite, optimizasyon, kullanılabilirlik, güvenlik, kaynak ihtiyacı, entegrasyon ve geliştirmeye açık olması gibi bir çok parametreye sahiptir. E-Ticaret dünyasında altyapı kavramını dar ve geniş olmak üzere iki farklı anlama ayırabiliriz.

Dar anlam dediğimiz konu, projenin altyapısı için aranan sunucu, iş gücü, arge, tasarım gibi fiziksel durumları kapsar. Geniş anlamda altyapı ise sahip olduğu ya da olması gereken sunucu, iş gücü, arge, tasarım, yazılımsal yönetim (sipariş, üye, kampanya, içerik), entegrasyon, seo uyumu ve raporlama gibi bir çok konuyu kapsar. Ayrıca bu konularla ilgili bilgi ve beceriyi içine alan dijital pazarlamayı ve müşteri hizmetlerini de ifade etmektedir.

Türkiye’de şu an kullanılan 300 tane farklı yazılım altyapısı mevcuttur. Bunlardan yaklaşık 50 tanesi sıklıkla tercih ediliyor. İlk 10 ise pazarın %60’ına hakimdir. Açık kaynak kod ile çalışan sistemlerin pazarda %10 kadar olduğu ön görülmektedir. Bu kadar çok yazılım arasından hangi platformun projeye uygun olduğunu karar vermek için bilgi teknolojileri açısından ne kadar güçlü olduğunuzu tespit etmeniz gerekiyor.

Hazır E-Ticaret paketleri, Açık kaynak kodlu yazılımlar veya projeye özel yazılım yapılması gibi üç farklı konuda seçenekler mevcut. Karar verme aşamasında  iş gücü, zaman, toplam maliyet ve ihtiyaçlara cevap verme kabiliyeti şeklinde 4 kavramı baz alarak oylamanızı yapın ve platformunuzu seçin; birisi fikrinizi hayata geçirmeden elinizi çabuk tutun.